Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Wonen

woensdag 12 juni 2024

19:00 - 20:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Cor van der Mark

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Opening door de voorzitter en mondelinge mededelingen van de voorzitter en leden van de raadscommissie Wonen.

  00:21:57 - 00:22:54 - Cor van der Mark (vz)
 2. 2

  00:22:17 - 00:22:54 - Cor van der Mark (vz)
 3. 3

  De agenda wordt ter vaststelling voorgelegd.

  00:22:22 - 00:22:54 - Cor van der Mark (vz)
 4. 4

  Er is gelegenheid tot het benutten van het spreekrecht m.b.t. vastgestelde vermelde agendapunten.

  00:22:31 - 00:22:54 - Cor van der Mark (vz)
  00:22:54 - 00:27:07 - Inspreker
  00:29:11 - 00:29:18 - Cor van der Mark (vz)
  00:29:18 - 00:29:19 - Joep van Veen
  00:29:33 - 00:29:34 - Cor van der Mark (vz)
  00:30:40 - 00:31:25 - Cor van der Mark (vz)
 5. 5

  De besluitenlijst van de raadscommissie Wonen van 15 mei 2024 wordt ter vaststelling en ter bespreking van de voortgang voorgelegd.

 6. 6

  De actie- en toezeggingenlijst wordt ter vaststelling en ter bespreking van de voortgang voorgelegd.


  De memo's die bij dit agendapunt zijn aangehangen, zullen niet inhoudelijk behandeld worden, maar ontvangt u ter informatie. Indien een commissielid een memo inhoudelijk wenst te behandelen, kunt u dit bij de commissiegriffier aangeven (met een motivatie), zodat dit op de volgende agenda geplaatst kan worden.

  00:31:44 - 00:31:58 - Kevin Klinkspoor
 7. 7

  De Lange Termijn Agenda (LTA) wordt ter vaststelling en ter bespreking van de voortgang voorgelegd.

  00:31:45 - 00:31:58 - Kevin Klinkspoor
  00:32:28 - 00:32:39 - Cor van der Mark (vz)
  00:32:43 - 00:32:47 - Cor van der Mark (vz)
  00:32:47 - 00:32:51 - Carlieke van Staalduinen
  00:33:14 - 00:33:20 - Cor van der Mark (vz)
  00:33:20 - 00:33:26 - Carlieke van Staalduinen
  00:33:35 - 00:33:42 - Cor van der Mark (vz)
  00:34:27 - 00:34:32 - Cor van der Mark (vz)
  00:34:32 - 00:34:37 - Kevin Klinkspoor
 8. 8

  Hierbij ontvangt u de totaallijst van de openstaande ingekomen stukken onder behandeladvies 3 (Ter afdoening in handen stellen van het college met plaatsing reactie op Lijst Uitgaande Stukken)
  Zodra de beantwoording op deze lijst staat, kan deze voor de volgende commissievergadering geagendeerd worden.

 9. 9

  Naar aanleiding van de Lijst in- en uitgaande stukken van de Raad van 29 mei 2024 zijn er geen agenderingsverzoeken ontvangen.

 10. 10

  Wethouder Van Staalduinen is bij dit agendapunt uitgenodigd.

  00:35:20 - 00:35:57 - Peter Duijsens
  00:37:31 - 00:37:34 - Carlieke van Staalduinen
  00:40:14 - 00:40:15 - Peter Duijsens
  00:40:15 - 00:40:16 - Cor van der Mark (vz)
  00:40:42 - 00:40:43 - Carlieke van Staalduinen
  00:41:06 - 00:41:07 - Carlieke van Staalduinen
  00:41:46 - 00:41:47 - Cor van der Mark (vz)
  00:41:56 - 00:41:59 - Peter Duijsens
 11. 11

  Wethouder Valstar is bij dit agendapunt uitgenodigd.

  00:42:42 - 00:42:50 - Peter Duijsens
  00:43:29 - 00:43:30 - Peter Valstar
  00:45:16 - 00:45:18 - Cor van der Mark (vz)
  00:45:18 - 00:45:21 - Peter Duijsens
  00:48:04 - 00:48:07 - Cor van der Mark (vz)
  00:48:53 - 00:48:54 - Cor van der Mark (vz)
  00:48:54 - 00:49:00 - Peter Duijsens
  00:49:00 - 00:49:01 - Peter Valstar
  00:49:04 - 00:49:06 - Peter Duijsens
  00:49:06 - 00:49:07 - Cor van der Mark (vz)
  00:49:09 - 00:49:11 - Peter Duijsens
 12. 12

  Op verzoek van de fractie WV is tijdens de raadsvergadering van 29 mei 2024 verzocht om deze motie toe te voegen aan de agenda.


  Wethouder Valstar is bij dit agendapunt uitgenodigd.

 13. 13

  Wethouder Van Staalduinen is bij dit agendapunt uitgenodigd.

  00:49:43 - 00:49:45 - Carlieke van Staalduinen
  00:50:40 - 00:51:09 - Ilse Daalhof
  00:51:09 - 00:51:10 - Carlieke van Staalduinen
  00:51:24 - 00:51:27 - Cor van der Mark (vz)
  00:52:14 - 00:52:15 - Cor van der Mark (vz)
  00:52:16 - 00:52:23 - Carlieke van Staalduinen
  00:52:46 - 00:52:48 - Nico de Gier
  00:53:01 - 00:53:02 - Nico de Gier
 14. 14

  De deadline voor het indienen van vragen voor de raadscommissie Wonen is dinsdag 11 juni 2024 om 12.00 uur.

 15. 14.1

  De fractie van CU-SGP vraagt:


  - Graag ontvangen wij van de wethouder informatie over de voortgang en ontwikkelingen van dit mooie project!


  Wethouder Van der Stee is bij dit agendapunt uitgenodigd.

  00:54:10 - 00:55:05 - Ben van der Stee
  00:55:05 - 00:55:07 - Cor van der Mark (vz)
  00:56:02 - 00:56:03 - Ben van der Stee
  00:56:46 - 00:56:49 - Cor van der Mark (vz)
  00:56:50 - 00:56:53 - Cor van der Mark (vz)
 16. 15

  Sluiting door de voorzitter.