Carlieke van Staalduinen

Coalitie
Nee
Functie
Raadslid
Commissies
Commissie MO - (voorzitter)

Commissie Ruimte

Commissie Bestuur

Als raadslid moet je midden in de samenleving staan, weten wat er speelt en makkelijk bereikbaar zijn. Steeds meer belangrijke taken zullen niet meer door het Rijk maar door gemeenten worden uitgevoerd. Ik vind dat raadsleden deze taak moeten uitvoeren door te luisteren naar burgers en belanghebbenden om dan maatwerk te leveren, toegesneden op de Westlanders. Daar wil ik mij hard voor maken.