Wilt u als burger of organisatie een onderwerp onder de aandacht brengen van de gemeenteraad? U kunt dan inspreken bij de raadsvergaderingen en raadscommissievergaderingen. Normaliter is de spreektijd vijf minuten.

U kunt over ieder onderwerp inspreken.Vergaderingen

In raadsvergadering worden doorgaans enkel besluiten genomen. Voorafgaand wordt een agendapunt in een raadscommissie behandeld. In de raadscommissies worden zaken uitvoeriger besproken door raadsleden en hebt u de grootste kans het besluitvormingsproces te beïnvloeden.Tips

  • Vijf minuten is ongeveer 650 woorden; circa in A4'tje
  • Geef duidelijk aan waar u het mee eens of oneens bent
  • Indien u namens anderen spreekt, geef ook dit duidelijk aan
  • Zorg dat u kopieën van uw betoog bij u heeft om uit te delen tijdens de vergadering
  • Vermeld duidelijk uw naam, adres, telefoonnummer en emailadres zodat u makkelijk te bereiken bent


Contact met de griffie

Om u aan te melden als inspreker of voor vragen kunt u contact opnemen met de griffie.

griffie@gemeentewestland.nl
0174 67 3040